Каталог товарів
UA
RU
Консультація за телефоном

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти


Публічна оферта є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.rona.ua дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин.

Цей договір є публічним  відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару та усі інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.rona.ua, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, представленого на сайті Інтернет-магазину, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – Продавцем може бути компанія, яка реалізує товари чи послуги представлені на сайті Інтернет-магазину.

1.5. Замовлення – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведення оплати.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Покупець може отримати Товар за допомогю доставки або забрати Товар самостійно.

3.3. Покупець своєчасно оплачує та отримує замовлення на умовах цього Договору.

3.4. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.5. При відсутності товару на складі менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

3.6. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром  аналогічної моделі, відмовитися від даного товару,  анулювати замовлення.

4. Ціна товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.

4.3. Сума замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості, номенклатури товару наявного у Продавця на дату відвантаження. Остаточна вартість товару зазначається в розрахункових та/або товаросупровідних  документах, що надаються Покупцеві (або його представнику) під час отримання замовлення. У випадку відсутності товару Продавець може в односторонньому порядку скасовувати замовлення.

4.4. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину

5.  Оплата товару

5.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця при отриманні Замовлення, або шляхом передоплати в сумі, яка відповідає ціні Замовлення.

5.2. Мінімальна сума замовлення в Інтернет-магазині становить 200 грн., при замовленні товару з післяплатою – 500 грн. 100% передоплата вноситься за товари, що віпускаються на метраж (відрізний товар), товари, що не підлягають поверненню, на замовлення сума якого перевищує 10 000 грн.

5.3. Продавець має право надавати знижки на товар і встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови їх нарахування вказуються на Веб-сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

5.4. Продавець не несе відповідальність за достовірність інформації про Товар (виробником якого він сам не є), а інформація про цей Товар надана його виробником.

5.5. Продавець забезпечує наявність Товару, який зазначений на Веб-сайті, але при відсутності Товару – Продавець може виключити його із Замовлення, попередньо повідомивши про це Покупцю.

6.  Доставка товару

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар самостійно або скористатись послугами транспортних компаній.

6.2. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку через обставини зумовлені людським фактором, або обставинами непереборної сили.

6.3. Право власності на товар, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не має і Продавець належним  чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

6.4. При замовленні великих партій Товару терміни доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов’язаний:

7.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

7.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

7.2. Продавець має право:

7.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

7.3. Покупець зобов'язується:

7.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

7.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатніх для доставки Покупцеві замовленого Товару.

8. Умови повернення товару

8.1. Покупець має право на повернення Продавцеві товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

8.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п.8.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

8.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше 5 (п'яти) кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюється за рахунок останнього.

8.4. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд або комплектацію Товару.

9.3. У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.

9.4. Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцем, після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Покупцеві.

9.5. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення  Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

10.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

11. Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця за допомогою коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.

11.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті Інтернет-магазину.

12. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті інтернет-магазину

12.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Увесь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України, міжнародними договорами.

12.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

13. Інші умови

13.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

13.3.  Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 7.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14. Термін дії Договору та порядок його розірвання

14.1.  Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

14.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.